Երեխաները արդարադատության համակարգին դիմում են որպես զոհեր, վկաներ, դատական գործընթացի կողմ կամ օրենքի հետ խնդիր ունեցող անձ:

Երեխաների դեպքում կալանավորումը պետք է օգտագործվի որպես ծայրահեղ միջոց և շատ կարճ ժամանակահատվածով:

Այնուամենայնիվ շատ երկրներ ռեսուրսների և քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով չեն ներդնում երեխայակենտրոն մեխանիզմներ արդարադատության համակարգում, որոնք կնպաստեն երեխաների սոցիալական վերաինտեգրմանը:

Երեխաների արդարադատությունը նախատեսված է արդարության համակարգի հետ կապ ունեցող բոլոր երեխաների համար, որպեսզի երեխաները ստանան ավելի լավ ծառայություններ և լինել պաշտպանված:

ՀՀ-ում անչափահասների հանդեպ դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների ուսումնասիրություն. անչափահասների արդարադատության համատեքստում

Անչափահասների գործերով արդարադատության ոլորտի ցուցանիշների չափման ուղեցույց

Գործնական ուղեցույց․ երեխաներին անազատության մեջ պահելու վայրերի մշտադիտարկում