Հայաստանի Հանրապետության Կողմից Երեխայի Իրավունքների Մասին Կոնվենցիայով և Կից Արձանագրություններով Սահմանված Պարտավորությունների Կատարման 2013-2022 Թվականների Վիճակի Վերաբերյալ

Տարեկան հաղորդում 2018թ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին

Տարեկան հաղորդում 2017թ․ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին

Տարեկան հաղորդում 2016թ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին

Տարեկան հաղորդում 2015թ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին

Տարեկան հաղորդում 2014թ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին