Խախտումներ Գավառի թիվ 1 հատուկ դպրոցում․ Մարդու իրավունքների պաշտպանն ամփոփել է մշտադիտարկման արդյունքները

Մարդու իրավունքների պաշտպանն ամփոփել է «Գավառի թիվ 1 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ չհայտարարված այցի արդյունքները։

Այցի ընթացքում իրականացվել է դպրոցում սովորող և խնամվող երեխաների խնամքի պայմանների, նրանց իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պահպանման վիճակի, ինչպես նաև երեխաների կրթության իրավունքին առնչվող հարցերի ուսումնասիրություն: Տեղի են ունեցել նաև առանձնազրույցներ երեխաների հետ:

Մշտադիտարկման այցի արդյունքում կազմվել է մանրակրկիտ վերլուծական տեղեկանք:

Վեր են հանվել հետևյալ հիմնական խնդիրները՝

  • Դպրոցի սանհանգույցները հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հատուկ կարիքներին,
  • Հաստատության սանհանգույցներում առկա չեն պատշաճ քանակությամբ հիգիենայի պարագաներ,
  • Ապահովված չեն երեխաների անձնական հիգիենայի պարագաների պահման պատշաճ սանիտարահիգիենիկ պայմանները,
  • Առկա չեն առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, պահպանման և վարման միասնական կարգեր,
  • Չի ապահովվում բժշկական թափոնների պատշաճ խոտանումը՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,
  • Խոհանոցում և սննդի պահեստում ապահովված չեն սանիտարահիգիենիկ պատշաճ պայմաններ,
  • Այցի պահին հաստատությունում առկա է եղել ժամկետանց սնունդ,
  • Չի ապահովվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով պատրաստի կերակրատեսակի նմուշառում, մասնավորապես՝ բուժաշխատողը ներկա չի լինում նմուշառման իրականացմանը,
  • Ապահովված չէ հացի պահման համար անհրաժեշտ սանիտարահիգիենիկ պայմաններ,
  • Սահմանված կարգով չեն արձանագրվում երեխաների հանդեպ և նրանց միջև բռնության կասկածելի կամ հաստատված դեպքերը՝ պատշաճ քննության իրականացման և հետագայում նմանատիպ երևույթները կանխարգելելու նպատակով:

Այցի ավարտին վեր հանված խնդիրները քննարկվել են «Գավառի թիվ 1 հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության հետ: Ինչպես տնօրենը, այնպես էլ հատուկ դպրոցի աշխատակիցները լիարժեք համագործակցել են Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչների հետ իրենց լիազորություններն իրականացնելիս և աշխատանքի խոչընդոտներ չեն առաջացել:

Մարդու իրավունքների պաշտպանը ողջունում է հատուկ դպրոցի տնօրենի պատրաստակամությունը միջոցներ ձեռնարկելու վեր հանված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։

Ուսումնասիրության արդյունքները վեր հանված խնդիրների լուծման առաջարկների հետ միասին Մարդու իրավունքների պաշտպանը ուղարկել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան՝ պատրաստակամություն հայտնելով համատեղ քննարկելու բարձրացված հարցերը և աջակցելու դրանց լուծմանը:

Ուսումնասիրությամբ Պաշտպանն ընդգծվել է նաև հատուկ դպրոցի աշխատակիցների սոցիալական երաշխիքների բարելավման կարևորությունը՝ դրանք դիտարկելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ողջ համակարգի տեսանկյունից: