Յուրաքանչյուր երեխա ունի առողջապահության առավել կատարյալ ստանդարտներից և հիվանդությունների բուժման ու առողջության վերականգնման ծառայություններից օգտվելու իրավունք: Պետությունը պետք է ապահովի, որպեսզի ոչ մի երեխա չզրկվի առողջապահական համակարգի նման ծառայություններից օգտվելու իր իրավունքից (ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների մասին Կոնվենցիայի հոդված 24):